2014 BEETLE SUNSHINE TOUR

2014 BEETLE SUNSHINE TOUR: EUROPAS STØRSTE BEETLE EVENT fyller 10 år

2014 BEETLE SUNSHINE TOUR: EUROPAS STØRSTE BEETLE EVENT fyller 10 år
  • Jubileums turen starter den 15 August og det er nesten 400 biller fra tre generasjoner som allerede har meldt seg.
  • Tre-dagers fan samvær på Travemünde stranden med live musikk