Artikkelen er fjernet av altombil.com

Førerløs Audi A7 på epic reise fra Silicon Valley til Consumer Elecrtonics Show i LA (90 mil)