Toyota utvikler ny sikkerhetsteknologi som beskytter fotgjengere

Toyota utvikler ny sikkerhetsteknologi som beskytter fotgjengere

Et Pre-collision System som styrer unna fotgjengere og som bruker automatisk styring for å unngå ulykker er utviklet av Toyota.

Toyota City, Japan, 11. oktober 11, 2013—Toyota kunngjør at de har utviklet et Pre-collision System (PCS) som benytter automatisk styring i tillegg til automatisk bremsing for å bidra til å unngå ulykker med fotgjengere. Toyota ønsker med dette å bidra til å eliminere trafikkulykker og skader som involverer myke trafikanter.

Det nye PCS med såkalt "Pedestrian-avoidance Steer Assist" kan bidra til å unngå ulykker i tilfeller hvor automatisk bremsing ikke alene er tilstrekkelig, slik som når bilen kjører for fort eller en fotgjenger plutselig befinner seg i veibanen foran bilen.  En sensor i bilen oppdager fotgjengeren og gir umiddeltbart et visuelt varsel på dashbordet dersom systemet vurderer at det er en risiko for sammenstøt. Hvis sannsynligheten for et sammenstøt øker, vil systemet i tillegg gi et lydsignal og en visuell alarm som gjør føreren oppmerksom på faren. Samtidig vil systemet øke bremsekraften og aktivere og klargjøre bremsefunksjonen. Dersom systemet avgjør at en ulykke ikke kan unngås av bremsing alene og det er plass til å unngå et sammenstøt, vil bilen automatisk styre unna fotgjengeren.  

Antallet drepte i trafikken i Japan er redusert i 12 år på rad, og utgjorde 4,411 mennesker i 2012.  Av disse sto drepte fotgjengere for 37 prosent*

I fjor utviklet Toyota et Pre-Collision system med automatisk brems for å redusere ulykker med fotgjengere. Systemet som ble tatt i bruk på modellen Lexus LS varsler føreren når den oppdager fare for kollisjon med en fotgjenger eller en hindring. Hvis føreren ikke gjør noe for å unngå et sammenstøt vil systemet aktiveres.

Toyota akter å gjøre PCS (uten styre-assist) mer tilgjengelig og vil introdusere systemet på flere modeller innen 2015, deretter etterfulgt av PCS med styre-assist.  

* Tall fra National Police Agency Traffic Bureau data, Japan

Foto/artikkel: Toyota.no