Toyota viser eksteriørdesignen for sin brenselcellebil

Toyota viser eksteriørdesignen for sin brenselcellebil

For første gang viste Toyota i dag frem designen for produksjonsmodellen av sin kommende brenselcellebil.

 

  • Viser endelig design for brenselcelle sedan
  • Brenselcelle sedan lanseres innen april 2015 i Japan, og sommeren 2015 i Europa og USA. 
  • Prisindikasjon i Japan er 7 millioner yen, priser for USA og Europa vil kommuniseres senere

På et arrangement for media i Tokyo viste Toyota frem sin endelige eksteriørdesign og prisingen for sin brenselcelle sedan, som ble først vist som en konseptbil på Tokyo Motor Show i fjor.

Bilen vil lanseres i Japan før April 2015 i Japan og forberedelser er underveis for lansering i USA og Europa fra sommeren 2015.

I Japan vil brenselcelle sedanen komme i salg for ca. 7 millioner yen (utsalgspris eks. avgifter). Salget vil begrenset til regioner1hvor infrastruktur for hydrogenfylling er utviklet. Prisene i Europa og USA er ikke fastsatt enda. Mer detaljert informasjon, slik som spesifikasjoner, eksakte priser og salgsmål vil bli kommunisert senere. Tidspunkt for lansering i det norske markedet er enda ikke fastlagt, men tidligste mulighet er fra 2016. 

Toyotas engasjement for miljøvennlige biler er basert på tre prinsipper; å ta i bruk forskjellige energikilder, å utvikle effektive lavutslippsbiler og å skape positive og reelle miljøendringer ved å få mange mennesker til å kjøpe disse bilene.

Hydrogen er et spesielt lovende drivstoff. Det kan produseres fra en lang rekke primære energikilder  —inkludert solkraft og vindkraft —og er enkelt å lagre og transportere. Når den er komprimert har den en høyere energitetthet enn batterier. I tillegg anvendelse innen bilindustrien kan hydrogen benyttes til som energi i husholdninger og store kraftverk.

Toyota har utviklet brenselcellebiler i mer enn 20 år. Toyotas brenselcellesystem inkluderer en egenutviklet brenselcelle (stabel) som genererer elektrisitet i bilen fra en kjemisk reaksjon mellom hydrogen lagret i høytrykkstanker og oksygen hentet fra lufta.

I 2002 startet Toyota et leasingprogram for “Toyota FCHV”, en brenselcelle SUV for kunder i Japan og USA. Siden dette har brenselcellesystemet blitt kraftig forbedret. Brenselcelle sedanen som Toyota viste i Tokyo har eksempelvis en rekkevidde tilsvarende en bensinbil og en fylletid på omlag 3 minutter. Når den kjøres slipper den kun ut vanndamp som produseres av den kjemiske reaksjonen mellom hydrogen og oksygen.

Brenselcellebiler bidrar til diversifisering av drivstoff til biler og slipper ikke ut CO2 eller andre skadelige stoffer mens den kjører. Samtidig har den fordeler tilsvarende bensindrevne biler. Toyota tror at brenselcellebiler har et stort potensial og er ideelle miljøvennlige biler som bidrar til bærekraftig mobilitet i samfunnet.

Karl Schlicht, Executive Vice President hos Toyota Motor Europe sa: "Vi er veldig spente på ankomsten av brenselcelleteknologien. Selvfølgelig er det mange utfordringer foran oss, slik som tilgjengelighet på fyllestasjoner og kundenes kjennskap. Vår historie med hybrid gir oss den nødvendige erfaringen for å lansere en ny teknologi i markedet. I Europa vil vi ta steg for steg og gradvis introdusere bilen i utvalgte markeder. Men vi er trygge på at hydrogen vil bli stadig mer populært som drivstoff i biler. "

Toyota Gruppens2 selskaper er også engasjert i andre hydrogen-relaterte initiativ, slik som utviklling og testing av brenselceller til bruk i hus og utvikling av brenselceller til trucker og busser.  

 

1Saitama Prefecture, Chiba Prefecture, Tokyo Metropolis, Kanagawa Prefecture, Yamanashi Prefecture, Aichi Prefecture, Osaka Prefecture, Hyogo Prefecture, Yamaguchi Prefecture, og Fukuoka Prefecture

 

 

Kilde:Toyota.presse